Luennointi ja kongressineuvonta

 

Koska tutkimustuloksia on tarjolla enemmän musiikista kuin muista taito- ja taideaineista tai liikunnasta, luento- ja keskustelumateriaalimme painottuu siihen. Emme kuitenkaan sulje silmiämme muilta aiheilta, päinvastoin, olemme erittäin kiinnostuneita siitä, kuinka esim. liikunta, kuvaamataiteet tai käsityöt muokkaavat oppimista ja siten myös oppijaa.

 

Luovitar-yleisöluennot räätälöidään kunkin tilaisuuden erityisluonteen mukaan.

 

Luento- ja yleisötilaisuudet (esim. vanhempainillat) painottuvat pääkaupunkiseudulle, mutta mikäli aikataulut ja matka- sekä tarvittaessa majoituskorvaukset katetaan toivotusti, myös muualla järjestettävät tilaisuudet ovat mahdollisia.

 

Luovitar-kongressipalvelut korostavat kokonaisvaltaisen kongressikokemuksen merkitystä osallistujille.

Kongressikonsultaatio voidaan toteuttaa kertaluontoisesti kongressin suunnitteluvaiheessa tai sitä voidaan sopimuksen mukaan jatkaa aina kongressin päättymiseen saakka.

gallery/luennointi2